top_outlooksignature_hvid.png

outlooksignature

En signatur som uppdateras automatiskt – och är underhållsfri

Få en dynamisk och underhållsfri signaturlösning för Outlook

Med outlooksignature tilldelas alla användare automatiskt en Outlook-signatur, som alltid är korrekt uppdaterad enligt användarens upplysningar i Active Directory.

Lösningen säkerställer dynamisk kontroll av logotyp- och kampanjfält, där man på bakgrund av den enskilda användarens anknytning i Active Directory infogar relevant logotyp, grafik eller disclaimer, osv

Signaturen uppdateras varje gång som användaren loggar in och kräver därmed inget underhåll - varken för IT-avdelningen eller den enskilda användaren.

Signaturlösningen består av en HTML-mall, som innehåller önskad design och ändringarna kan enkelt genomföras på filservern och med omedelbar effekt.

Skär ner på upprepningarna i de interna e-postmeddelandena

Lösningen kan konfigureras med en särskild mall för interna e-postmeddelanden, där överflödig grafik och text är avlägsnad för att göra den interna korrespondensen mera överskådlig.

Kvinna pekar på skärmen med blyertspenna och instruerar kvinnlig kollega
En del av dania softwares produktfamilj

dania software har utvecklat en familj av produkter som stöder digitala arbetsgångar vid dokumentproduktion i Microsoft Office och MS Office 365. I kombination med varandra ger produkterna ännu fler fördelar i det dagliga arbetet.

outlooksignature kan t.ex. kombineras med dynamictemplates användarstyrning så att en användare kan ha flera avsändarprofiler. Detta är speciellt praktiskt om en medarbetare har olika uppgifter i många olika avdelningar eller ofta skriver e-postmeddelanden å andra kollegors vägnar.

 

Fördelar:

 • Automatisk uppdatering via AD
 • Inget underhåll
 • Dynamisk logotypkontroll
 • Avdelningsspecifik kampanjgrafik
 • Enkel utrullning till alla användare
 • Särskild signatur för internt bruk
 • Assens_Kommune.png

  Våra 1500 användare kan nu enkelt hitta alla riktiga mallar – och vi är garanterade en genomgående likadan grafisk design i alla kommunens utskick.

  Morten Alm, IT chef, Assens Kommun

 • Egedal_Kommune.png

  När vi på Center for Social Service i Egedal Kommun implementerade dynamictemplate och standardiserade centrets skriftliga beslut så halverades antalet klagomål! Dessutom sparar handläggarna väldigt mycket tid på att skriva och skicka ut brev med dynamictemplate nu när arbetssättet så märkbart har gjorts enklare.

  Jan Falk, Gruppchef CSS, Egedal Kommun

 • Gravesham.png

  Vi valde att se på bästa praxis internationellt, och här stötte vi på dynamictemplate-lösningen som nyligen har implementerats i vår kommun. Det är en win-win-lösning som både tillgodoser handläggarnas, invånarnas och kommunens behov, och vi förväntar oss goda resultat.

  Nick Brown, Director of Fin. and Env., Gravesham Borough Council

 • Hørsholm_Kommune.png

  Efter implementeringen av dynamictemplate används nu enbart en handfull Wordmallar i hela kommunen i förbindelse med ärendebehandling! Det underhåll som är nödvändigt kräver extremt lite av våra resurser jämfört med tidigare.

  David Schjelde, Specialkonsulent, Hørsholm Kommun

 • Kragerø_Kommune.png

  Efter införandet av dynamictemplate används nu bara 6 stycken Wordmallar i hela kommunen för ärendehantering. Det nödvändiga underhållet av mallar är därför begränsat till en obetydligt liten uppgift!

  Ole Magnus Stensrud, Kommunchef, Kragerø Kommun

 • Västerås_Kommune.png

  dynamictemplate underlättar arbetet med dokumentmallar markant, och vi förväntar oss att få mycket effektivare rutiner internt samtidigt som stadens varumärke mot kommunens invånare och näringsliv förbättras.

  Anethe Mannerhagen, Kanslichef, Västerås stad

 • Aarhus_Kommune.png

  dynamictemplate har gett oss en säker och flexibel lösning i samband med framställandet av både elektroniska och fysiska brev. Doc2Mails gränssnitt gör det dessutom enklare att understödja elektronisk post.

  Claus Huulgaard Sørensen, IT-konsulent, Aarhus Kommun

 • Miller_Rosenfalck.png

  dynamictemplate hjälper oss att skapa färdiga dokument som ligger i linje med vårt företags design, både snabbare och mer effektivt. Dessutom tycker vi att mjukvaran är lättanvänd och vi sparar mycket tid på underhåll av mallar. Vi rekommenderar varmt dynamictemplate-lösningen för alla som arbetar med Microsoft Office.

  Steen Rosenfalck, Miller Rosenfalck - European Business Lawyers

VILL DU
VETA MER?

Kontakta oss om du har frågor eller vill ha en demonstration...

...eller håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut branschspecifik information i vårt nyhetsbrev.

Fyll i formuläret nedan.