top_accessibilityfixer_hvid.png

accessibilityfixer

Spar tid och gör dokumenten tillgängliga med accessibilityfixer

Efterlev de skärpta EU-kraven

EU-direktivet “Tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer” trädde i kraft den 23 september 2018 och blev svensk lag den 1 januari 2019, vilket bland annat innebär att alla dokument som publiceras på offentliga webbplatser måste vara tillgängliga för personer med nedsatt syn.

Lagen kräver att dokument, inklusive PDF-filer, är korrekt märkta så att skärmläsare kan hitta och få tillgång till nödvändig information om innehållet så som beskrivs i W3C Web Content Accessibility Guide (WCAG). Det omfattar bl.a. beskrivande texter för bilder, logotyper och annan grafik, samt tabeller och länkar etc.

Utmaningen är tid

Det är en tidskrävande uppgift för användarna att manuellt granska dokument och säkerställa tillgängligheten. En del kan lösas automatiskt med rätt mall, men varje gång en användare kopierar och infogar eller skapar bilder, tabeller och länkar etc. måste användaren själv komma ihåg att ange alternativa texter och beskrivningar.

Kvinna pekar och förklarar innehållet på skärmen till två manliga kollegor
Gör det enkelt för användarna att öka tillgängligheten

Med accessibilityfixer blir det enkelt och snabbt för alla användare att kontrollera och öka tillgängligheten i ett Word-dokument innan det eventuellt konverteras till en PDF och publiceras online.

Vår lösning kontrollerar dokumentet och visar användaren var och hur tillgängligheten kan optimeras och gör det enkelt att ange alternativa och beskrivande texter etc.

Customer case

Den danska kommunen Frederikssund är en föregångare i webbtillgänglighet. Kommunen har en ambitiös målsättning att uppnå AAA-betyg och är nästan i mål. Läs om hur Frederikssund kommun hanterar webbtillgänglighet i vårt kundfall här.

Få en snabb, icke-bindande demo

accessibilityfixer kan användas fristående eller som en tilläggsmodul till dynamictemplate och ger användarna enkel tillgång till ett verktyg som går igenom dokumentets uppmärkningar och hjälper användaren att optimera tillgängligheten.

 

accessibilityfixer hjälper til med:

 • Dokumentets titel
 • Rubriker
 • Bilder
 • Objekt
 • Tabeller
 • Länkar
 • Assens_Kommune.png

  Våra 1500 användare kan nu enkelt hitta alla riktiga mallar – och vi är garanterade en genomgående likadan grafisk design i alla kommunens utskick.

  Morten Alm, IT chef, Assens Kommun

 • Egedal_Kommune.png

  När vi på Center for Social Service i Egedal Kommun implementerade dynamictemplate och standardiserade centrets skriftliga beslut så halverades antalet klagomål! Dessutom sparar handläggarna väldigt mycket tid på att skriva och skicka ut brev med dynamictemplate nu när arbetssättet så märkbart har gjorts enklare.

  Jan Falk, Gruppchef CSS, Egedal Kommun

 • Gravesham.png

  Vi valde att se på bästa praxis internationellt, och här stötte vi på dynamictemplate-lösningen som nyligen har implementerats i vår kommun. Det är en win-win-lösning som både tillgodoser handläggarnas, invånarnas och kommunens behov, och vi förväntar oss goda resultat.

  Nick Brown, Director of Fin. and Env., Gravesham Borough Council

 • Hørsholm_Kommune.png

  Efter implementeringen av dynamictemplate används nu enbart en handfull Wordmallar i hela kommunen i förbindelse med ärendebehandling! Det underhåll som är nödvändigt kräver extremt lite av våra resurser jämfört med tidigare.

  David Schjelde, Specialkonsulent, Hørsholm Kommun

 • Kragerø_Kommune.png

  Efter införandet av dynamictemplate används nu bara 6 stycken Wordmallar i hela kommunen för ärendehantering. Det nödvändiga underhållet av mallar är därför begränsat till en obetydligt liten uppgift!

  Ole Magnus Stensrud, Kommunchef, Kragerø Kommun

 • Västerås_Kommune.png

  dynamictemplate underlättar arbetet med dokumentmallar markant, och vi förväntar oss att få mycket effektivare rutiner internt samtidigt som stadens varumärke mot kommunens invånare och näringsliv förbättras.

  Anethe Mannerhagen, Kanslichef, Västerås stad

 • Aarhus_Kommune.png

  dynamictemplate har gett oss en säker och flexibel lösning i samband med framställandet av både elektroniska och fysiska brev. Doc2Mails gränssnitt gör det dessutom enklare att understödja elektronisk post.

  Claus Huulgaard Sørensen, IT-konsulent, Aarhus Kommun

 • Miller_Rosenfalck.png

  dynamictemplate hjälper oss att skapa färdiga dokument som ligger i linje med vårt företags design, både snabbare och mer effektivt. Dessutom tycker vi att mjukvaran är lättanvänd och vi sparar mycket tid på underhåll av mallar. Vi rekommenderar varmt dynamictemplate-lösningen för alla som arbetar med Microsoft Office.

  Steen Rosenfalck, Miller Rosenfalck - European Business Lawyers

VILL DU
VETA MER?

Kontakta oss om du har frågor eller vill ha en demonstration...

...eller håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut branschspecifik information i vårt nyhetsbrev.

Fyll i formuläret nedan.