top_statistik_hvid.png

Statistikmodul

Få nya, avancerade funktioner i lösningen med Statistikmodulet

Statistikmodulen till dynamictemplate gör det enkelt att samla in och analysera data om den löpande användningen av mallar, fraser, frassamlingar och regelfält etc.

Statistikmodulen sparar automatiskt uppgifter som berättar när en given användare skapar ett nytt dokument och med vilket innehåll. De insamlade uppgifterna presenteras i ett lättfattligt och intuitivt användargränssnitt i en webbläsare.

Denna insikt i slutanvändarnas användningsmönster ger värdefulla kunskaper för att löpande kunna optimera användningen och utbredningen av dynamictemplate.

VILL DU
VETA MER?

Kontakta oss om du har frågor eller vill ha en demonstration...

...eller håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut branschspecifik information i vårt nyhetsbrev.

Fyll i formuläret nedan.