Forenkl og automatisér kontraktskrivningen

Som juridisk virksomhed producerer man mange kontrakter og dokumenter, hvor store dele af indholdet består af standardfraser og paradigmer, der genbruges fra gang til gang. Hos dania software ved vi, at der er et stort besparings- og optimeringspotentiale i at have et dokumentværktøj, der letter håndteringen af den slags indhold.

dynamictemplate gør det enklere og hurtigere at opdatere alle fraser og designændringer centralt. Derudover får brugerne nogle enkle værktøjer til at sammensætte kontraktudkast i henhold til virksomhedens visuelle identitet og gældende praksis.

Valgmuligheder guider brugeren
I praksis bygger en superbruger fraser i dynamictemplate og formulerer en række valgmuligheder, som slutbrugerne nemt kan tage stilling til, når et kontraktudkast udarbejdes.

På baggrund af brugerens valg sættes kontrakten derefter korrekt sammen i henhold til virksomhedens gældende design.

Brugeren kan herefter lave eventuelle justeringer i dokumentet i Word, hvorefter det til sidst gemmes i sagssystemet.

Automatisér alle trivielle dokumenter
Den trivielle dokumentoprettelse kan effektiviseres og forenkles med dynamictemplate. Det betyder, at administrativt personale let og hurtigt kan udarbejde kontraktudkast, breve eller andre standarddokumenter med minimal risiko for fejl.

Understøtter også Outlook
Fraser i dynamictemplate kan også anvendes i Outlook, så det bliver hurtigere at færdiggøre standard e-mails.

Integration til sagssystem
dania software er specialister i at udvikle integrationer til diverse sagssystemer. En komplet liste over standardintegrationer findes på www.daniasoftware.com, hvor der løbende vil blive tilføjet nye, i takt med at de forespørges og udvikles.

Kontakt os for en gratis demoversion