Gør dine fraser intelligente med Regelmotoren

Med Regelmotor udvidelsesmodulet til dynamictemplate kan udvælgelse og indsættelse af dokumentindhold automatiseres. Dette sker på baggrund af data fra f.eks. ESDH, fag- eller opslagssystemer, alternativt brugerens tidligere valg i samme dokument. Det sparer meget tid og reducerer risikoen for fejl.

Forenklede arbejdsgange
I Regelmotoren kan fraseredaktører bygge logiske regler i fraser, så slutbrugernes valg-muligheder og antal "klik" begrænses til et absolut minimum.

Dermed minimeres risikoen for, at slutbrugeren taster eller vælger forkert undervejs ved oprettelse af nye dokumenter. Derudover forenkles arbejdsgangen omkring dokumentproduktion, og der spares tid i det daglige arbejde.

Automatiske beregninger
Regelmotoren giver også mulighed for automatisk beregning af f.eks. beløb, klagefrister eller en persons alder på baggrund af dennes CPR-nummer.

Systemet kan f.eks. også automatisk indsætte den korrekte lovhenvisning, en specifik frase eller et bilag et andet sted i dokumentet baseret på et valg, som slutbrugeren træffer ved dokumentoprettelsen.

Kontakt os for en gratis demoversion