Excel Flettekildeskabelon med masseopslag på CPR- og CVR-numre

dania software har udviklet en særlig Excel Flettekildeskabelon med funktionalitet til masseopslag på CPR- og CVR-numre. Excel skabelonen kan anvendes sammen med dynamictemplate til enklere og hurtigere masseforsendelser til Doc2Mail ved opslag i f.eks. Serviceplatformen.

Spar tid i sagsbehandlingen
Med denne Excel skabelon kan en bruger lave CPR- eller CVR-udtræk fra et givent system, indsætte dataene i Excel skabelonen og trykke på en knap, hvorefter løsningen selv indlæser informationer om navn, adresse, postnr. og by fra opslagssystemet (f.eks. Serviceplatformen).

Det færdige ark kan derefter anvendes som flettekilde til masseforsendelse til Doc2Mail, hvorved sagsbehandleren sparer tid på manuelle opslag og indtastninger.

Kontakt os for en gratis demoversion