Ekstern fraseredaktør

Med tilkøb af en ekstern fraseredaktør får kunden stillet en ekspert til rådighed, som har dybtgående erfaring med dynamictemplates værktøjer, samt analyse, opbygning og optimering af fraser og frasestrukturer.

Med ekspertens vejledning opnås bedre udnyttelse af mulighederne i dynamictemplate og konkret hjælp til overgang fra "gammeldags skabeloner" til fraser.

Få eksperthjælp og spar de dyre lærepenge!
Fraseredaktører er travlt beskæftigede, og ofte mangler de ressourcerne til at sætte sig grundigt ind i alle dynamictemplates muligheder og funktioner. Med en ekstern fraseredaktør kan kunden overlade konstruktionen af avancerede fraser til dania software og spare værdifuld tid.

Hvordan kommer man i gang?
dania software tilbyder et forløb, hvor kunden i samråd med eksperten udarbejder en overordnet beskrivelse af en ønsket frases formål og indhold.

Når kravene til frasen ligger fast, vil der ud fra oplægget blive foretaget en grundig analyse af de nødvendige dele og produceret en endelig frase, som leveres til kunden klar til ibrugtagelse.

Alternativt kan den eksterne fraseredaktør også undersøge eksisterende fraser og strukturer med henblik på at give råd og vejledning til optimeringer og alternative løsningsmodeller - alt sammen selvfølgelig med udgangspunkt i kundens behov og præferencer i brevskrivningen.

Kontakt venligst dania software for at høre mere om mulighederne.

Kontakt os for mere info