27. september 2016

dania software vinder stor ordre til den norske stats departementsfællesskab

Slagelse virksomheden dania software a/s har vundet et stort offentligt udbud, der omfatter leverance og implementering af en softwareløsning til dokumentproduktion til den norske stats departementsfællesskab.

Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon (DSS) i Norge, der varetager IKT-udvikling og drift for den norske stats departementsfællesskab, indgik i september 2016 kontrakten med dania softwares norske forhandler, Kommuneforlaget i Oslo, og det forventes, at leverancen vil blive implementeret og idriftsat hos DSS i indeværende år.

Softwareløsningen omfatter dania softwares hovedprodukt, skabelonløsningen dynamictemplate, der med stor succes er blevet markedsført og implementeret i hovedparten af alle danske kommuner igennem de seneste år.

”Der er tale om et stort internationalt gennembrud for dania software”, siger Lars Hintze Andersen, CSO, partner i dania software og fortsætter, ”efter den store succes på det danske hjemmemarked har vi jo længe haft det øvrige Skandinavien i kikkerten, herunder specielt Norge. At så netop den norske stats departementsfællesskab vælger vores løsninger, kan jo kun gøre Kommuneforlaget og os særligt stolte. Det er en fin udvikling i vores eksportaktiviteter, og der tegner sig et lovende billede med hensyn til vores forventninger på de øvrige markeder, hvor vi nu er i gang”.

Mere information om dette kan findes på Kommuneforlagets hjemmeside www.kommuneforlaget.no samt dania softwares hjemmeside www.daniasoftware.com.

 

Lars Hintze Andersen
CSO, partner, dania software a/s
Tel.: +45 58 50 30 30

Kontakt