3. maj 2016

dania software udvikler databaseløsning til Slagelse Kommune

Slagelse Kommune og dania software har indgået aftale om udvikling af en databaseløsning til samling og struktureret anvendelse af familierelaterede oplysninger.

Formålet med løsningen er at lette sagsbehandlingen ved at samle oplysninger om den enkeltes familie-, bolig- og beskæftigelsessituation mv. ét centralt sted. Fordelene med databasen er bl.a. at:

  • data registreres én gang og genbruges på tværs af forvaltninger
  • oplysninger om den enkeltes familie, bolig og beskæftigelse mv. samles ét sted
  • oplysningerne kan efterfølgende danne grundlag for en mere effektiv og korrekt sagsbehandling

Løsningen forventes leveret og idriftsat før sommeren 2016.

Du er velkommen til at kontakte dania software for at høre mere om løsningen.

Kontakt