5. januar 2015

TDS HelpDesk og VidenDesk fortsætter uændret

Alle de kendte servicefunktioner knyttet til TDS HelpDesk og TDS VidenDesk i Team Data Solutions A/S fortsætter uændret, ligesom forretningsdomicilet for både TDS og dania software fortsat vil være Pilegaarden, Strandvejen 111, 4200 Slagelse.

Kontakt