24. september 2015

SBSYS integration udvider paletten af muligheder

Med dynamictemplates SBSYS integration kan du lette det daglige arbejde med SBSYS. Integrationen stiller en lang række af dynamictemplates funktioner til rådighed for SBSYS-brugere.

Dynamisk styring af fraser, afsenderprofiler og layout, herunder let og hurtig ændring af telefon- og åbningstider, logo- og grafikelementer m.v. er blot nogle af mulighederne. Derudover lettes bilagshåndteringen betydeligt, idet de korrekte bilag automatisk kobles til det korrekte indhold.

Integrationen er en oplagt mulighed for at effektivisere dokumenthåndteringen og samtidig kvalitetssikre skrivelserne.

 Læs mere om SBSYS-integrationen her.

Kontakt