15. juni 2015

Nyt i dynamictemplate 1.9.5

dynamictemplate version 1.9.5 er netop frigivet. Siden sidste version er der tilføjet en række fordelagtige ændringer for vores kunder, bl.a.: 

  • En ny bilagsknap
  • Understøttelse af hurtig flettefunktionalitet i Acadre
  • Udvidede integrationer til KMD Care, eDoc og Doc2Mail


Ny bilagsknap
Fra dynamictemplate version 1.9.5 har brugerne adgang til en ny knap i dynamictemplate-menuen: ”Bilag”. Via denne knap er det muligt at tilknytte PDF-bilag. Det kunne f.eks. være skemaer, tegninger, brochurer m.v. Sender man via digitale postløsninger vil bilagene også automatisk blive sendt videre.

Understøttelse af hurtig flettefunktionalitet i Acadre version 5.3 og 15
I Acadre CM 5.3 og 15 er der som standard implementeret ny fletterutine, der får brevfletningen til at foregå hurtigere og lettere. I dynamictemplate version 1.9.5 kan alle brugere anvende den hurtige fletterutine, så snart skabelonerne er tilpasset ændringen. Bruger man version 1.9.4.3 af dynamictemplate eller nyere er dette også muligt.

Udvidede integrationer til KMD Care, eDoc og Doc2Mail
I KMD Care er integrationen udvidet, så denne også understøtter forebyggende skabeloner/rapporter. Udvidelsen af integrationen til eDoc gør det muligt at bruge frasefelter i eDoc, mens den udvidede integration til Doc2Mail gør, at dynamictemplate nu understøtter alle nye funktioner i den seneste klientversion af Doc2Mail, version 3.6.0. 

Resultatet af ændringerne i disse integrationer er endnu større effektivitet og brugervenlighed i arbejdsprocesserne.

Version 1.9.5 og den tilhørende produktbeskrivelse kan downloades via login-sektionen på www.daniasoftware.com

Kontakt