10. februar 2015

Nye funktioner i dynamictemplate 1.9.3

dynamictemplate version 1.9.3 er frigivet. dynamictemplate indeholder nu mulighed for valgfri samlefraser, kombinationsfraser og automatisk udregning af datofrister.


Valgfri samlefraser via ny dialogboks

Det er nu muligt at reducere antallet af samlefraser.

Med valgfri samlefraser kan man nøjes med at oprette én samlefrase, og derefter styre til- og fravalg af enkeltfraser med nogle få klik i en dialogboks.

Valgfri samlefraser letter arbejdet i de tilfælde, hvor der er behov for flere samlefraser med næsten ens indhold.

Kombinationsfraser giver endnu større fleksibilitet

Store tekstpassager, grafik og bilag kan nu indsættes som "kombinationsfraser".

Tidligere var kun korte passager som f.eks. overskrifter mulige. Med kombinationsfraser kan store og komplekse fraser og bilag indsættes let og hurtigt via en dialogboks.

Automatisk udregning af datofrister
Nu er det ikke længere nødvendigt at udregne og indtaste datofrister manuelt.

dynamictemplate version 1.9.3 indeholder en funktion, der automatisk udregner og indsætter datofrister ud fra brugernes valg, f.eks. dags dato + 14 dage, d. 1. i næste måned o.lign. Automatiseringen mindsker risikoen for fejl.

Læs mere om automatisering og brugervenlighed med dynamictemplate her

Kontakt