10. juli 2015

KMDs nye Doc2Mail-knap kan fravælges

Serviceinfo til eksisterende dynamictemplate-kunder:

KMD har lanceret en opdatering af Doc2Mail, der indeholder en Doc2Mail-knap i Word, som brugerne kan forveksle med den knap, der allerede tilbydes af dynamictemplate. 

For at undgå forvirring i brugssituationen har KMD efter aftale med dania software gjort det muligt at fravælge deres knap i forbindelse med installationen af Doc2Mail. Derved sikres, at dynamictemplate-brugere fortsat kan nyde godt af den udvidede Doc2Mail funktionalitet, som løsningen tilbyder.

Kontakt os for mere information eller support.

Kontakt