top_offentlig_hvid.png

Offentlig sektor

Hvorfor bruke 800 maler når man kan klare seg med 5?

Spar tid og ressurser med dynamictemplate

dynamictemplate er en plattform som samler alle maler i Microsoft Office og Office 365 med integrasjoner til elektronisk saksarkiv, fagsystemer, digital post og Active Directory m.m.

Løsningen reduserer antallet av maler og systematiserer prosessen, slik at hvert eneste skriv og hver e-post og presentasjon er klare i både form og innhold.

Bli kvitt malrotet, unngå feil og la medarbeiderne opprette kvalitetsdokumenter med ganske få klikk.

Rydder opp i malene

dynamictemplate fjerner hundrevis av de malene dere har, og erstatter dem med en liten, oversiktlig håndfull som letter vedlikeholdet av innholdet og organisasjonens visuelle identitet utad.

De nye malenes profil- og brukerstyring er integrert med Active Directory og henter automatisk relevante avsenderopplysninger, underskrifter, logoer, tjenesteinfo m.m. inn i dokumentet – sentralt styrt og alltid oppdatert.

Et samlet innholdsbibliotek

Med dynamictemplates frasestruktur blir alt innhold samlet i sentrale standardtekster. Det betyr at brukeren raskt kan opprette et ferdig skriv med korrekt innhold og minimalt behov for inntasting.

Utvalgte redaktører står for å bygge opp frasene med intuitive verktøy direkte i Microsoft Office’ velkjente miljø.

Dynamisk og sentral oppdatering av:

 • Maler
 • Logoer
 • Kampanjegrafikk
 • Fraser
 • Bilag
 • Profilopplysninger
 • Åpnings- og telefontider

I tillegg til selve brødteksten består en frase også av plassholdere som automatisk fletter inn relevante data, opplysninger om innbyggere og til og med bilag direkte i et dokument.

Når frasen settes inn, blir brukeren ledet gjennom valgmulighetene for å sikre at alt relevant innhold og nødvendige inntastinger kommer med i dokumentet.

Sluttproduktet er et komplett, sammenhengende brev som er klart til å sendes og klart til videre behandling.

Bred vifte av integrasjoner

Med støtte for alle ledende elektroniske saksarkiv og fagsystemer er dynamictemplate et essensielt verktøy i offentlig administrasjon.

Integrasjonene gjør det mulig å starte et dokument direkte i organisasjonens systemer og på et øyeblikk være i gang med redigeringen i Microsoft Word.

Alle nødvendige saksdata følger naturligvis med, og evt. manglende opplysninger kan hentes direkte inn fra det foretrukne oppslagssystemet.

Det ferdige dokumentet sendes direkte til innbyggeren eller virksomheten med en av Output Management-integrasjonene til digital post, før det til slutt journalføres tilbake i det elektroniske saksarkivet eller fagsystemet.

Optimaliser dokumentproduksjonen

Med dynamictemplate støttes dokumentproduksjonen, og medarbeiderne blir i stand til raskt og effektivt å opprette materiale i samsvar med loven.

Dere slipper ergerlige feil og besværlig vedlikehold og frigjør i stedet verdifulle ressurser til løsning av andre innbyggerrelaterte oppgaver.

 

Add-ons:

 • Assens_Kommune.png

  De 1500 brukerene våre finner nå lett de riktige malene – og vi er garantert en ensartet grafisk design på alle kommunens skriv.

  Morten Alm, IT Chef, Assens Kommune

 • Egedal_Kommune.png

  I forbindelse med Center for Sosial Service i Egedal Kommunes implementering av dynamictemplate og standardiseringen av senterets skriftlige avgjørelser er antallet av klagesaker halvert! I tillegg sparer saksbehandlerne mye tid på å skrive og sende ut brev med dynamictemplate, da arbeidsgangen er blitt forenklet markant.

  Jan Falk, Teamleder CSS, Egedal Kommune

 • Gravesham.png

  Vi har valgt å se på internasjonal best practice, og her møtte vi på dynamictemplate-løsningen, som nettopp har blitt implementert i vår kommune. Det er en vinn-vinn løsning som både tilgodeser saksbehandlernes, innbyggernes og kommunens samlede behov, og vi forventer gode resultater.

  Nick Brown, Director of Fin. and Env., Gravesham Borough Council

 • Hørsholm_Kommune.png

  Etter implementeringen av dynamictemplate benyttes det nå kun en håndfull Word-maler i hele kommunen til saksbehandling! Det nødvendige vedlikeholdet krever et minimum av ressurser i forhold til tidligere.

  David Schjelde, Spesialkonsulent, Hørsholm Kommune

 • Kragerø_Kommune.png

  Etter implementeringen av dynamictemplate benyttes det nå kun 6 Word-maler i hele kommunen til saksbehandling! Den nødvendige vedlikeholdelse er derfor begrenset til en ubetydelig liten oppgave!

  Ole Magnus Stensrud, Rådmann, Kragerø Kommune

 • Västerås_Kommune.png

  dynamictemplate letter arbeidet med dokumentmaler markant, og vi forventer langt mer effektive arbeidsganger internt i kommunen samtidig som vi får et mer ensartet uttrykk overfor våre innbyggere og næringsliv.

  Anethe Mannerhagen, Sekretariatssjef, Västerås stad

 • Aarhus_Kommune.png

  dynamictemplate har gitt en sikker og fleksibel løsning i forbindelse med fremstilling av både digitale og fysiske brev. Snittflaten til Doc2Mail gjør det i tillegg lettere å understøtte digital post.

  Claus Huulgaard Sørensen, IT-konsulent, Aarhus Kommune

VIL DU
VITE MER?

Kontakt oss hvis du har spørsmål eller trenger en demonstrasjon...

...eller hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi sender månedlig ut bransjespesifikk innsikt med vårt nyhetsbrev.

Fyll ut skjemaet nedenfor.